Колонка Олени Шевчук, президента Асоціації фінансових компаній "Фінансовий Омбудсман" ІА "Інтерфакс-Україна".
 

За даними  Національного Банку, за обсягом наданих послуг український ринок факторингу на сьогодні є одним із найбільших небанківських фінансових ринків, який ще й демонструє динамічне зростання впродовж останніх років. Але варто відзначити, що в Україні переважно використовується некласична модель факторингу з метою управління простроченою заборгованістю, суть якої полягає в відступленні фінансовими установами прав вимоги за непрацюючими кредитами. Така послуга найбільш затребувана серед банків та фінансових компаній, які прагнуть очистити свій кредитний портфель від проблемних заборгованостей. Метою купівлі прав вимоги у такому випадку є здійснення подальшого стягнення заборгованості із боржників на користь факторингової компанії. Після чого такі компанії починають стягувати заборгованість із боржника самостійно або за допомогою інших компаній на підставі договорів доручення чи комісії. Саме за таким механізмом відбувається здійснення колекторської діяльності.

Очевидно, що зростання обсягу договорів некласичного факторингу нерозривно пов’язане із збільшенням кредитування та розвитком мікрофінансових установ, а потенціал цього сегменту ринку напряму залежить від загального рівня непрацюючих кредитів в країні.

Торговий факторинг

Разом з тим в розвинутих країнах використовується традиційний торговий факторинг, який в наших реаліях ще не отримав достатньо розвитку. За даними експертів, частка договорів такого факторингу складає за кордоном близько 20% від загальної кількості укладених факторингових угод.

Факторинг у класичному розумінні являє собою комплекс фінансових послуг для виробників і постачальників, які проводять торгову діяльність на умовах відстрочення платежу. А суть моделі торгового факторингу полягає у наданні факторинговою компанією (або фактором) фінансування клієнту під відступлення їй свого права грошової вимоги до боржників, що виникає з договорів поставки або надання послуг.

На практиці це відбувається наступним чином. Між факторинговою компанією та постачальником або продавцем товару укладається договір, за яким після виникнення вимог по оплаті поставок продукції пред'являються платіжні документи, за якими факторингова компанія виплачує клієнту 75-90% від вартості вимог. Після здійснення оплати продукції покупцем факторингова компанія доплачує залишок суми постачальнику, утримуючи відсоток із нього за надане фінансування та інші комісійні платежі за надані послуги.

Як бачимо, завдяки торговому факторингу бізнес отримує доступ до швидких та доступних фінансових ресурсів, що дає змогу безперервно здійснювати господарську діяльність, а саме поповнювати оборотний капітал та прискорювати оборотність активів, уникати касових розривів, підвищувати обсяги продажів та ліквідність балансу, пропонувати вигідні умови оплати.

При цьому в порівнянні з кредитом класичний факторинг має більш спрощену процедуру отримання фінансування та відсутність необхідності мати забезпечення.

Українські реалії

Як показує практика розвинених країн, торговий факторинг є важливим сегментом фінансового сектору, що може допомогти прискорити економічне зростання держави. Наприклад, за експертною оцінкою, в 2020 році частка факторингу у ВВП Великобританії становила – 13,93%, Польщі 9,52%,  Литві 7,17%, Болгарії 5,79%, Туреччині 4,58%, тоді як в Україні усього 0,3% від ВВП. Ці дані наглядно демонструють нерозвиненість українського ринку факторингу та можливий потенціал для росту в наступні рокі.

Сьогодні в Україні операціями з торгового факторингу займаються переважно банки, тоді як небанківські фінансові установи у своїй діяльності використовують некласичну модель факторингу. Низька зацікавленість небанківськими установами торговим факторингом пов’язана з низкою перепон, які не дають їм можливості конкурувати із банками.

Перш за все, це стосується обмежень у можливості залучення фінансування та відсутності дієвого механізму захисту прав фінкомпанії у разі неповернення боргу, занадто складна та фінансово затратна організація та функціонування системи ризик-менеджменту. Також можлива низька довіра потенційних клієнтів до факторингових компаній через асоціації з колекторською діяльністю.

Що стосується нагальних для усіх учасників ринку причин, що негативно впливають на розвиток торгового факторингу, то тут можна виділити: застаріле законодавство, відсутність серед представників малого та середнього бізнесу розуміння суті та можливостей ефективного використання цього фінансового інструмента, ризики шахрайських дій, зокрема  фінансування подвійних і фіктивних інвойсів та торгово-транспортних накладних через відсутність єдиної бази електронного обліку й т.д.

Незважаючи на це, учасники фінансового ринку відмічають помітне зростання попиту саме на торговий факторинг протягом останнього року та висловлюють зацікавленість в його подальшому розвитку.

Зі свого боку плани з розвитку торгового факторингу продовжує втілювати й НБУ. Серед основних пріоритетів реформування цього ринку - остаточно відокремити класичний факторинг від колекторської діяльності та привести його у відповідність до міжнародних стандартів, забезпечити розвиток ринку через спрощення підходів до ліцензування, запровадження нагляду на основі ризик-орієнтовного підходу, дотримання вимог щодо мінімального розміру власного капіталу, розширення джерел фінансування факторингових компаній та можливість надавати додаткові нефінансові послуги.

Серед складових же, що зможуть привабити нових гравців для виходу на ринок та зацікавити вже існуючі фінкомпанії надавати послуги торгового факторингу, можна назвати загальний перехід суб’єктів господарювання на електронний документообіг, можливості страхувати ризики збитків фактора та наявність реєстру обов’язкового обліку інвойсів для унеможливлювання шахрайства. Успішне запровадження цих змін дасть можливість у підсумку знизити вартість послуг на ринку та сприяти залученню на нього бізнесу.

Важливим та необхідним кроком є також популяризація через сучасні канали інформації щодо переваг використання послуг торгового факторингу як інструменту фінансування та управління дебіторською заборгованістю серед малих та середніх суб’єктів господарювання.

Наразі на сьогодні вже існують приклади створення онлайн-платформ, що спрямовані на залучення МСП до участі у публічних закупівлях та отримання фінансування завдяки пропозиціям безрегресного факторингу від фінустанов та таких, що пропонують сучасну для українського ринку модель фінансування - реверсивний факторинг. Основною перевагою таких майданчиків, є зниження ризиків пов’язаних з кредитуванням, документами та шахрайством, що сприяє інтересу до такого фінансового інструменту, як бізнесу так і фінустанов.

Втім очікувати на стрімкі зміни на ринку факторингових послуг без відповідних змін у законодавстві не варто. Все буде залежати від того наскільки швидкими та ефективними будуть дії державних органів, зокрема регулятора.