Асоціація фінансових компаній «Фінансовий Омбудсман»

Мета

Сприяти формуванню та розвитку ринку фінансових послуг в Україні, створити необхідні організаційно-правові умови для взаємодії членів Асоціації, а також здійснювати представництво та захист їх законних інтересів у взаємовідносинах з державними та контролюючими органами влади.    

Стратегія

Організація незалежної експертизи законодавчих та правових актів нормативного характеру, участь у розробці їх проектів, проведення наукових досліджень з економічних, правових, технологічних та інших проблем розвитку ринку фінансових послуг в Україні, а також внесення відповідних пропозицій до органів державної влади, які регулюють діяльність учасників ринку фінансових послуг в Україні.

Напрямки діяльності

 • Формування та підтримка позитивного іміджу та громадської думки серед населення щодо фінансових компаній та кредитних установ України.
 • Інформування громадськості про діяльність Асоціації та її Членів, а також про актуальні новини та поточну ситуацію на ринку фінансових послуг України.
 • Представництво й захист прав та професійних інтересів Членів Асоціації.
 • Безпосередня участь Асоціації у законотворчому процесі та надання позицій, які відстоюють та захищають права та інтереси Членів Асоціації.
 • Створення умов та можливостей для досягнення Членами Асоціації професійного успіху та розвитку фінансових послуг в Україні.
 • Надання методичної та правової допомоги в організації діяльності Членів Асоціації.
 • Збір, узагальнення, аналітична обробка та надання у господарське використання. статистичної інформації про професійну діяльність на ринках фінансових послуг України.
 • Забезпечення Членів Асоціації актуальною інформацією, яка показує основні тенденції ринку фінансових послуг в Україні.
 • Координація спільних досліджень законодавства, що регулює надання Членами Асоціації послуг на ринку фінансових послуг для виявлення найбільш проблемних питань та подальшого їх врегулювання або поліпшення.
 • Створення умов вільної конкуренції на ринку фінансових послуг України для забезпечення найбільш повної реалізації інтересів Членів Асоціації.
 • Розробка навчальних програм, професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців для провадження професійної діяльності на ринках фінансових послуг; у випадку надання відповідних повноважень органами державної влади – визначення їх, кваліфікації та проведення сертифікації фахівців ринків фінансових послуг.
 • Проведення конференцій, семінарів, виставок учасників ринку фінансових послуг і пов’язаних із ним галузей, а також інших учасників ринків фінансових послуг
 • Надання юридичної допомоги, всебічна підтримка, представлення та захист прав і інтересів Членів Асоціації у взаємовідносинах з державними та контролюючими органами влади.
 • Інформування своїх Членів стосовно внесення змін до законодавства про фінансові послуги в Україні.
 • Затвердження норм поведінки Членів Асоціації на ринку фінансових послуг, метою яких є заохочення до кращої підприємницької політики, справедливого поводження зі споживачами, впровадження правил та звичаїв у сфері надання фінансових послуг для підвищення авторитету фінансових компаній в Україні.
 • Впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів безпосередньо між самими Членами Асоціації, а також між Членами Асоціації та їх клієнтами.
 • Розроблення та впровадження заходів щодо захисту споживачів фінансових послуг, а також додержання етичних норм та правил поведінки Членів у взаєминах із клієнтами.

Проєкт статуту ФІНОМ - завантажити